cdc logo jpg

Esiet sveicināti! Jūs esat ieradušies www.cikaga.com! Mūsu mājas lapa uzsāka darbību 2003. gada aprīlī, un kopš tā laika mēs esam piedāvājuši apmaiņu par Čikāgas latviešu sabiedrību un citām lietām, kas varētu interesēt čikāgiešus.  Mēs aicinām Jūs izteikt kritiku un būsim pateicīgi par ieteikumiem.

 


Christian Rudowitz

In October, 2016 I wrote about the Rudowitz Extradition Case. I ended the article by admitting that I didn’t have any additional information about Christian Rudowitz after the conclusion of his case in January, 1909. Thanks to Andris Straumanis, I’m able to fill in some gaps. I encourage readers to check out straumanis.com  It’s a great destination for those interested in pre-WWII Latvian immigration to the United States, among other areas of interest.
Christian Rudowitz moved to the Gleason, Wisconsin area in the mid 1930’s. His name reappeared in December, 1937 when he became associated with “the Robinson/Rubens affair”. This case involved prolific Soviet spy Arnold Ikal, who was active in the United States for several years. Like many GRU (Soviet Military Intelligence) agents at the time, Ikal was Latvian.
Rudowitz's naturalization papers were apparently used to create an additional identity for Robinson/Rubens/Ikal. Rudowitz explained that his naturalization papers disappeared during the course of registering to vote in Chicago four years earlier; he wasn’t implicated in any criminal wrongdoing.
Christian Rudowitz (Rudewitz) is buried in the Gleason Cemetery, which is separate from the Latvian cemetery. The Gleason (Lincoln County), Wisconsin area was the home of a Latvian colony beginning in 1897. Straumanis has a brief history on his web-site.

rudowitz straumanis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo: Andris Straumanis


 

GVV kontūrkarte

konkart5Gaŗezera vasaras vidusskola iezīmēja lielu Latvijas valsts kontūrkarti vidusskolas teritorijā – Pētersona sporta laukumā. Karte ir izveidota 107 pēdu (32 m) platībā un godina Latvijas simtgades tuvošanos; tā tiek izmantota vēstures un ģeogrāfijas stundās. Projekta iniciātors bija GVV skolotājs Artis Inka. Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, kurš no 6. līdz 8. jūlijam viesojās visās Gaŗezera programmās, apskatīja karti un to atzinīgi novērtēja. GVV direktore Sandra Kronīte-Sīpola ir gandarīta par kartes izdošanos. Visa GVV saime pulcējās ap karti svētdien, 9. jūlijā, lai uzņemtu skolas pirmo kopīgo fotogrāfiju.
Kontūrkartes veidotāju komanda: Juris Velkme, PE, Techniskais vadītājs; David (PD) Jirikovic, Videogrāfs/fotogrāfs
Palīgi: Silvija Lāčkāja, Ingrīda Velkme, Māris Jurēvics, Ērika Inka, Sandra Robežniece Inka, Ilze Rudlapa un Zanda Medne.

 

Elvīra Alberiņa mūžībā

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM

Elvīru Alberiņu dzimusi Kitners
1925. gada 9. februārī
mirusi 2017. gada 14. jūnijā

 

Bēres sestdien, 17. jūnijā Hursen Funeral Home
4001 W. Roosevelt Road, Hillside-Westchester, IL 60162

11:00-13:00 vizitācija
13:00 atvadu dievkalpojums

sekos apglabāšana Oak Ridge kapsētā

 Čikāgas latviešu ev. lut. Ciānas draudze


 

Joomla templates by a4joomla