GVV kontūrkarte

konkart5Gaŗezera vasaras vidusskola iezīmēja lielu Latvijas valsts kontūrkarti vidusskolas teritorijā – Pētersona sporta laukumā. Karte ir izveidota 107 pēdu (32 m) platībā un godina Latvijas simtgades tuvošanos; tā tiek izmantota vēstures un ģeogrāfijas stundās. Projekta iniciātors bija GVV skolotājs Artis Inka. Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, kurš no 6. līdz 8. jūlijam viesojās visās Gaŗezera programmās, apskatīja karti un to atzinīgi novērtēja. GVV direktore Sandra Kronīte-Sīpola ir gandarīta par kartes izdošanos. Visa GVV saime pulcējās ap karti svētdien, 9. jūlijā, lai uzņemtu skolas pirmo kopīgo fotogrāfiju.
Kontūrkartes veidotāju komanda: Juris Velkme, PE, Techniskais vadītājs; David (PD) Jirikovic, Videogrāfs/fotogrāfs
Palīgi: Silvija Lāčkāja, Ingrīda Velkme, Māris Jurēvics, Ērika Inka, Sandra Robežniece Inka, Ilze Rudlapa un Zanda Medne.

 
Joomla templates by a4joomla